हाई लाईटस : आशय पत्र सम्वन्धी सूचना(EOI Notice for Expert)  |   Short Listing Notice about Psycosocial Counseling and Support Service Project  |   जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्रि सम्वन्धी सूचना  |   मनोसामाजिक परामर्शसेवापरियोजनाकोआशयपत्र पुनआह्वान  |   एफ एम रेडियोबाट प्रसारण कार्य सम्वन्धी दरभाउ पत्र  |  
Contact

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय

फोन नं. ४२११५५०, ४२११०८९, ४२१११८९
ईमेलःinfo@peace.gov.np
वेभः www.peace.gov.np

पृष्ठभूमि

नेपाल सरकार र ने.क.पा. (माओवादी) बीच २०६३ साल मंसीर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता र तत्पश्चात विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरुको परिणाम स्वरुप मुलुकमा एक दशकभन्दा लामो समयदेखि विद्यमान सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य भई दिगो शान्ति स्थापना र सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणमा महत्वपुर्ण योगदान पुगेको अनुभव गरिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको कारण उत्पन्न हुनसक्ने विषम परिस्थितिलाई निराकरण गर्न र मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जीवनमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावहरुको न्यूनीकरणको लागि यसका मूलभूत कारणहरुलाई समयमै सम्बोधन गरिनु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ । वस्तुतः नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वको थप पढ्नुहोस्...

सुचना तथा समाचार

मा. एक नाथ ढकाल 

मन्त्री 

मा. दिपनारायण साह 

राज्य मन्त्री 

श्री इश्वरी प्रसाद पौड्याल 

सचिव 
Study Reports for Comments

No Updates Available

hit counter