हाई लाईटस : उजुरी संकलन गर्ने सम्बन्धमा ।  |   करार अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा ।  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन सम्बन्धमा  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |  

अन्य प्रतिवेदन

विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात २०६३ मंसिर देखि २०६९ चैत्र २० गतेसम्म माओवादी सेनाका लडाकुहरुको व्यवस्थापन सम्वन्धमा भएको खर्चको विवरण [PDF]


भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक कार्यशाला(मिति २०७० असार २८ गते) [PDF]


सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा अवकाशमा परेका राष्ट्रसेवकहरु सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन – २०६९
[डाउनलोड]